• FIZYKOTERAPIA
  • KINEZYTERAPIA
  • POZOSTAŁE
Fizykoterapia - jedna z form fizjoterapii, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury
lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami.

Proponujemy następujące zabiegi:

RSWT Fala Uderzeniowa (50zł)
Laser (6zł)
Ultradźwięki (6zł)
Fonoforeza (6zł)
Magnetronik (6zł)
Lampa Sollux (4zł)
Krioterapia (10zł)
Galwanizacja (6zł)
Jonoforeza (6zł)
Tonoliza (6zł)
Diadynamik (6zł)
TENS (6zł)
Elektrostymulacja (6zł)
Trabert (6zł)
Interdyn (6zł)
Kotza (6zł)
Kinezyterapia - podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, np. społecznej.

Proponujemy następujące zabiegi:

ćwiczenia w odciążeniu
(10min - 10zł lub 72zł/10 zabiegów)
ćwiczenia wspomagane
(10min - 10zł lub 72zł/10)
ćwiczenia z obciążeniem
(10min - 10zł lub 72zł/10)
ćwiczenia czynne i czynno-bierne
(10min - 10zł lub 72zł/10)
ćwiczenia indywidualne
(30min - 25zł lub 225zł/10)

Pozostałe formy ćwiczeń które oferuje Fizjo-Center

Proponujemy następujące zabiegi:

Wizyty diagnostyczno-terapeutyczne
(45-60min - 50zł lub 360zł/10)
Wizyty rehabilitacyjne
(60min - 50zł lub 30min - 30zł)
Masaż klasyczny
(20min - 20zł lub 180zł/10)
Masaż poprzeczny
(20min - 20zł lub 180zł/10)
Masaż funkcyjny
(20min - 20zł lub 180zł/10)
Masaż bańką chińską
(20min - 20zł lub 180zł/10)
Drenaż limfatyczny
(20min - 20zł lub 180zł/10)
Aquavibron
(20min - 20zł lub 180zł/10)
Kinesiology taping
(20min - 20zł lub 180zł/10)
Wizyty domowe / dowóz pacjenta do
gabinetu (cena ustalana indywidualnie)
Techniki zmniejszające napięcie
mięśniowo-powięziowe
(20min - 20zł lub 180zł/10)